Nr postępowania A 262.11.2024  

Przedmiot zamówienia: „Obsługa inżynieryjna Sądu Rejonowego w Sokółce„

Termin składania ofert: 14.06.2024 r.  godz. 12.00
Termin otwarcia ofert:  14.06.2024  r.  godz. 12.15

Zamówienie należy realizować przez okres 12 miesięcy od dnia 01 lipca 2024 roku do dnia 30 czerwca 2025 roku.

Nr postępowania A 26.15.2023

 

Przedmiot zamówienia: „Usługa przyjmowania opłat wnoszonych na rachunki Sądu Rejonowego w Sokółce kartami płatniczymi i gotówką z wykorzystaniem urządzeń samoobsługowych oraz sprzedaż e-znaków opłaty sądowej w sposób w pełni zintegrowany z platformą e-Płatności Ministerstwa Sprawiedliwości”

Termin składania ofert: 07.09.2023 r.  godz. 14.00
Termin otwarcia ofert:  07.09.2023 r.  godz. 14.15

Termin wykonania zamówienia: realizacja przez okres 12 miesięcy jednak nie wcześniej niż od dnia 01.10.2023 r.

 W załącznikach: Informacja z otwarcia ofert i wyborze oferty najkorzystniejszej

 

Nr postępowania A.26.5.2023

Przedmiot zamówienia: „Postępowanie na dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek, urządzeń wielofunkcyjnych dla Sądu Rejonowego w Sokółce”

 
Termin składania ofert: 05.04.2023 r.  godz. 14.00
Termin otwarcia ofert: 05.04.2023 r.  godz. 14.15
Termin wykonania zamówienia: realizacja przez okres 12 miesięcy.

 W załącznikach: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Nr postepowania A.26.20.2022

„Usługa porządkowo-czystościowa w budynku i posesji Sądu Rejonowego w Sokółce”
 
Uprzejmie informujemy, że Zamawiający prowadzi przedmiotowe postępowanie w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/pl/
 
Dedykowany link do przedmiotowego zamówienia:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-1c0d9ba1-6531-11ed-abdb-a69c1593877c