Internetowy Portal Informacyjny Sądu Rejonowego w Sokółce (zwany Portalem Informacyjnym) jest serwisem, który ma na celu ułatwienie podmiotom upoważnionym i uprawnionym w myśl obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności stronom postępowania i ich pełnomocnikom, a także sędziom i prokuratorom dostępu do informacji o stanie spraw i o czynnościach podejmowanych w sprawie, jakie znajdują się w oprogramowaniu wspomagającym biurowość sądową w sprawach rozpoznawanych przed Sądem Rejonowy w Sokółce.


Aby zostać użytkownikiem Portalu Informacyjnego, należy zarejestrować się wypełniając „Wniosek o rejestrację konta”, który jest dostępny na stronie głównej serwisu. Weryfikacja danych odbywa się w Biurze Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego w Sokółce poprzez porównanie danych podanych we wniosku z ważnym dokumentem tożsamości, a w przypadku profesjonalnego pełnomocnika również z legitymacją potwierdzającą wykonywanie zawodu prawniczego. Weryfikacja danych kończy się aktywacją konta oraz wydrukowaniem przez pracowników Biura Obsługi Interesantów potwierdzenia założenia konta zawierającego login i hasło, które otrzymuje użytkownik.

Zasady funkcjonowania i warunki korzystania z Portalu Informacyjnego Sądu Rejonowego w Sokółce szczegółowo określa Regulamin, opublikowany na stronie serwisu.
 

Portal Informacyjny jest dostępny pod adresem http://portal.bialystok.sa.gov.pl.
 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. 06 wrzesień 2023 Mirosław Kałuski
Artykuł został zmieniony. 06 wrzesień 2023 Mirosław Kałuski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 06 wrzesień 2023 Mirosław Kałuski Porównanie