Sąd Rejonowy w Sokółce informuje, iż osoby zmagające się z różnego rodzaju niepełnosprawnościami oraz osoby nieporadne ze względu na wiek lub stan zdrowia,  w sytuacji otrzymania wezwania do Sądu na rozprawę, mogą przed wizytą
w Sądzie skontaktować się – telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej - z sekretariatem właściwego Wydziału lub Biurem Obsługi Interesanta i przekazać informację o wezwaniu na rozprawę osoby niepełnosprawnej, co umożliwi przygotowanie odpowiednie sali rozpraw oraz zapewnienie, w przypadku istnienia takiej potrzeby, stosownej opieki w zakresie poruszania się osoby niepełnosprawnej lub nieporadnej po terenie budynku Sądu.

INFORMACJE DLA OSÓB NIESŁYSZĄCYCH I SŁABOSŁYSZĄCYCH

Osoby niesłyszące i słabosłyszące mogą kontaktować się z Sądem Rejonowym
w Sokółce w następujący sposób:
1.    wysyłając pismo na adres: Sąd Rejonowy w Sokółce, ul. Piłsudskiego  7, 16-100 Sokółka
2.    wysyłając maila na adres: boi@sokolka.sr.gov.pl
3.    osobiście w siedzibie sądu w godzinach urzędowania

Sąd Rejonowy w Sokółce realizując zapisy ustawy z dnia 19.07.2019r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami   oraz ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się,  umożliwia osobom głuchym lub słabosłyszącym korzystanie  z pomocy tłumacza języka migowego online.

Skorzystanie z usługi jest bezpłatne i nie wymaga wcześniejszego umawiania się na wizytę.

Z usługi tłumacza języka  migowego on-line można skorzystać w dwojaki sposób:

  1. Poprzez zgłoszenie się ze swoją sprawą do siedziby Sądu, gdzie znajduje się oznakowane  stanowisko z dostępem do usługi. Pracownik (za pośrednictwem komputera z kamerą) połączy się z tłumaczem języka migowego. Tłumacz będzie pośredniczył w rozmowie między klientem a urzędnikiem. Rozmowa odbywa się w czasie rzeczywistym.
  2. Z usługi można także skorzystać nie wychodząc z domu. Wystarczy, posiadanie sprzętu komputerowego (komputer PC, laptop, tablet) wyposażonego w kamerę oraz podłączenie do Internetu.

Usługa dostępna jest po kliknięciu w piktogram:

 Tłumacz języka migowego

 

 

 

 

 

Zakres informacji udzielanych za pośrednictwem tłumacza on-line  zgodny jest z treścią Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18.06.2019 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U. 2019.1141).  Jednocześnie informujemy, iż korzystanie z w/w systemu nie zastępuje tłumacza przysięgłego języka migowego w procesie sądowym.

Tłumacz on-line języka migowego jest dostępny w Biurze Obsługi Interesanta Sądu Rejonowego  w Sokółce.


Na parkingu Sądu Rejonowego w Sokółce, przeznaczonym dla interesantów (wjazd od ulicy Piłsudskiego 7) znajduje się oznakowane miejsce dla osób niepełnosprawnych.
Wejście do Sądu Rejonowego w Sokółce od strony parkingu dla interesantów – wjazd od ulicy Piłsudskiego 7, zostało przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez zamontowanie przy schodach urządzenia do pionowego transportu osób z dysfunkcją narządu ruchu (poruszających się na wózkach inwalidzkich) o udźwigu do 340 kg. W celu skorzystania z podnośnika należy przycisnąć „przycisk przywołujący dzwonek” i wówczas pracownicy ochrony budynku obsłużą urządzenie.

 

Ponadto informujemy, iż: Sale rozpraw, Pokój Wysłuchań, Biuro Obsługi Interesantów, Biuro Podawcze, Kasa Sądu, sekretariat Wydziału Ksiąg Wieczystych (wraz z punktem informacyjnym), Biuro Kierownika Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej znajdują się na parterze budynku. Również na parterze budynku dostępna jest toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

Informujemy, iż w Biurze Obsługi Interesanta na stanowisku czytelni akt dostępne jest oprogramowanie NVDA (tzw. czytnik ekranowy ułatwiający zapoznanie się z treścią orzeczeń sądowych osobom niewidzącym lub słabo widzącym).

Jednocześnie informujemy, że wszyscy pracownicy Sądu mają obowiązek okazania wszelkiej pomocy osobie niepełnosprawnej.

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. 17 wrzesień 2020 Mirosław Kałuski
Artykuł został zmieniony. 17 wrzesień 2020 Mirosław Kałuski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 24 wrzesień 2020 Mirosław Kałuski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 01 październik 2020 Mirosław Kałuski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 31 maj 2021 Mirosław Kałuski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 31 maj 2021 Mirosław Kałuski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 31 maj 2021 Mirosław Kałuski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 31 maj 2021 Mirosław Kałuski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 31 maj 2021 Mirosław Kałuski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 25 sierpień 2021 Mirosław Kałuski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 25 sierpień 2021 Mirosław Kałuski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 25 sierpień 2021 Mirosław Kałuski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 03 październik 2022 Mirosław Kałuski Porównanie