Status prawny – Skarb Państwa – jednostka budżetowa: Sąd Rejonowy w Sokółce

Sądy działają na podstawie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 1997 r. Nr 78, poz. 483 z późn. zm.) oraz ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. 2001 r. Nr 98, poz. 1070 z późn. zm.).

Sąd Rejonowy w Sokółce organizacyjnie działa w oparciu o:
– ustawę z dnia 27 lipca 2001 roku – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070 z późń. zm.),

– rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 października 2002 roku w sprawie sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości (Dz. U. 02, Nr 180, poz. 1508),

– rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 roku – Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. 2015, poz. 2316).

Obszar właściwości Sądu Rejonowego w Sokółce obejmuje:
miasto i gminę Sokółka, miasto i gminę Dąbrowa Białostocka, miasto i gminę Suchowola oraz gminy: Janów, Korycin, Krynki, Kuźnicę, Nowy Dwór, Sidrę i Szudziałowo.

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. 04 wrzesień 2020 Mirosław Kałuski
Artykuł został zmieniony. 04 wrzesień 2020 Mirosław Kałuski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 04 wrzesień 2020 Mirosław Kałuski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 04 wrzesień 2020 Mirosław Kałuski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 04 wrzesień 2020 Mirosław Kałuski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 18 wrzesień 2020 Mirosław Kałuski Porównanie