Ministerstwo Sprawiedliwości uruchomiło elektroniczny dostęp do Krajowego Rejestru Sądowego oraz wyszukiwarkę podmiotów w Krajowym Rejestrze Sądowym.

W wyszukiwarce KRS możliwe jest odnalezienie zarejestrowanego podmiotu według: numeru KRS, numeru REGON, numeru NIP lub nazwy podmiotu.

Krajowy Rejestr Sądowy Krajowy został utworzony w oparciu o ustawę z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (t.j. Dz.U. z 2007 roku Nr 168, poz. 1186 ze zm.) i funkcjonuje od dnia 01.01.2001 roku.

Składa się on z trzech osobnych rejestrów:

  • rejestru przedsiębiorców
  • rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej
  • rejestru dłużników niewypłacalnych.


Zadaniem Krajowego Rejestru Sądowego jest powszechne udostępnienie szybkiej i niezawodnej informacji o statusie prawnym zarejestrowanego podmiotu, najważniejszych elementach jego sytuacji finansowej oraz sposobie jego reprezentowania. Informację tę udostępnia się w formie odpisu, wyciągu lub odpowiedniego zaświadczenia w ekspozyturach Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego na terenie całego kraju.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości w zakładce Elektroniczny dostęp do Krajowego Rejestru Sądowego.

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. 07 wrzesień 2020 Mirosław Kałuski
Artykuł został zmieniony. 07 wrzesień 2020 Mirosław Kałuski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 07 wrzesień 2020 Mirosław Kałuski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 07 wrzesień 2020 Mirosław Kałuski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 18 wrzesień 2020 Mirosław Kałuski Porównanie