OGŁOSZENIE

Dyrektora Sądu Rejonowego w Sokółce
z dnia 10 sierpnia 2023 rokuNa podstawie art.  3b ustawy z 18.12.1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury
(t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 577) oraz  rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 roku w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzenia konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (t. j. Dz. U. 2014 r. poz. 400)
Dyrektor Sądu Rejonowego w Sokółce ogłasza nabór kandydatów na staż urzędniczy w Sądzie Rejonowym w Sokółce.

Nazwa i adres sądu: Sąd Rejonowy w Sokółce ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 7, 16–100 Sokółka.
I.    Oznaczenie konkursu: A.111.4.2023.
II.    Liczba wolnych stanowisk – 1 etat

 


OGŁOSZENIE
z dnia  4 września  2023 rokuw sprawie terminu i miejsca przeprowadzenia drugiego etapu konkursu dla kandydatów na staż urzędniczy w  Sądzie Rejonowym w Sokółce.
W nawiązaniu do ogłoszenia nr A 111.4.2023 z dnia 10 sierpnia 2023 roku oraz po przeprowadzeniu pierwszego etapu konkursu – selekcji wstępnej zgłoszeń kandydatów pod kątem spełniania wymogów formalnych przystąpienia do konkursu na staż urzędniczy w  Sądzie Rejonowym w Sokółce, Komisja Konkursowa ustaliła listę kandydatów zakwalifikowanych do drugiego etapu konkursu:
1.    Borowska Anna Maria
2.    Lewicka Justyna
3.    Matuk Kinga
4.    Rutkowska Kornelia
5.    Trzasko Maciej

Więcej informacji w załączniku: II etap 09.2023


Informacja
Dyrektora Sądu Rejonowego w Sokółce
z dnia 21 września 2023 roku
o wynikach konkursu na staż urzędniczy
w Sądzie Rejonowym w Sokółce
sygn. konkursu A 111.4.2023  
 


Stosownie do treści § 10 ust. 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze ( t.j. Dz. U. 2014 r., poz. 400) informuję, że w wyniku konkursu na staż urzędniczy przeprowadzonego w terminie od 10 sierpnia  2023 r. do 20 września  2023 r. (sygnatura:  A 111.4.2023)
do zatrudnienia na staż urzędniczy w Sądzie Rejonowym w Sokółce została zakwalifikowana

Pani Kornelia Rutkowska, która uzyskała podczas konkursu –  18,5 pkt

Jednocześnie Komisja Konkursowa w oparciu o przepis art. 3b ust.5 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 577)  w oparciu o wyniki konkursu, wyłoniła listę rezerwową na wypadek zaistnienia możliwości zatrudnienia większej liczby osób, rezygnacji kandydata bądź w sytuacji ustania stosunku pracy z zatrudnionym kandydatem.
Na liście umieszczeni zostali kandydaci, którzy  w konkursie uzyskali kolejne lokaty

1.    Justyna Lewicka – 16,75 pkt
2.    Kinga Matuk  - 14,75 pkt
3.    Maciej Trzasko  - 14,25 pkt
4.    Anna Maria Borowska  - 13,75 pkt

Lista rezerwowa kandydatów jest ważna do następnego konkursu, jednakże nie dłużej niż 12 miesięcy od przeprowadzenia konkursu.

 

 

 

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
10 sierpień 2023 Mirosław Kałuski
Artykuł został zmieniony. 10 sierpień 2023 Mirosław Kałuski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 10 sierpień 2023 Mirosław Kałuski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 10 sierpień 2023 Mirosław Kałuski Porównanie
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
11 sierpień 2023 Mirosław Kałuski Porównanie
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
05 wrzesień 2023 Mirosław Kałuski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 05 wrzesień 2023 Mirosław Kałuski Porównanie
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
12 wrzesień 2023 Mirosław Kałuski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 12 wrzesień 2023 Mirosław Kałuski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 21 wrzesień 2023 Mirosław Kałuski Porównanie
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
21 wrzesień 2023 Mirosław Kałuski Porównanie