Wielkość tekstu: +A  -A
mapa strony   

Witamy na stronie głównej Sądu Rejonowego w Sokółce

Sąd Rejonowy w Sokółce

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 7
16-100 Sokółka
(85) 711-41-29
Faks: (85) 711-41-29 w.305

sekretariat@sokolka.sr.gov.pl

NIP : 545-14-69-003


Biuro Obsługi Interesantów

 (85) 711 41 29 w. 300 lub 335

boi@sokolka.sr.gov.pl


Jednostki nadrzędne

Sądy Rejonowe


Ankieta oceny satysfakcji interesanta


Uprzejmie prosimy o wypełnienie ankiety oceniającej jakość obsługi interesantów w Sądzie Rejonowym w Sokółce. Wyrażone w ankiecie opinie i uwagi posłużą do podjęcia działań zmierzających do podniesienia jakości obsługi interesantów w naszej jednostce.

Kliknij tu, aby przejść do ankiety


Aktualności

Uchylenie Zarządzenia w sprawie ustalenia dnia wolnego 02.05.2017r.

06.04.2017

Z A R Z Ą D Z E N I E nr A – 022 – 3a/17
Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Sokółce
z dnia 06 kwietnia 2017 roku


z a r z ą d z a się

§ 1

1. Uchylić Zarządzenie nr A – 022 -3/17 Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Sokółce z dnia 13 lutego 2017 roku w sprawie ustalenia dnia 02 maja 2017 roku dniem wolnym od pracy w Sądzie Rejonowym w Sokółce

§ 2

1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega umieszczeniu na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Sądu Rejonowego w Sokółce.

Praktyka absolwencka

20.02.2017

OGŁOSZENIE


Uprzejmie informujemy, iż Sąd Rejonowy w Sokółce umożliwia uzyskanie doświadczenia i umiejętności praktycznych niezbędnych do wykonywania pracy poprzez odbycie odpłatnej praktyki absolwenckiej, przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące.
Szczegóły znajdują się w zakładce „Informacje – Praktyki i wolontariat”.

Zarządzenie w sprawie ustalenia dnia wolnego 02.05.2017r.

13.02.2017

Z A R Z Ą D Z E N I E nr A – 022 – 3/17
Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Sokółce
z dnia 13 lutego 2017 roku


w sprawie ustalenia dnia 02 maja 2017 roku dniem wolnym od pracy w Sądzie Rejonowym w Sokółce

Na podstawie art. 22 § 1 pkt 1 lit. b i art. 31a § 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych [Dz. U. z 2016r., poz. 2062] oraz § 40 ust. 1 – rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015r. – Regulaminu urzędowania sądów powszechnych [Dz.U. z 2015r., poz. 2316] oraz na podstawie art. 130 § 2 Kodeksu pracy


z a r z ą d z a się

§ 1

1. ustalenie dnia 02 maja 2017 roku (wtorek) dniem wolnym od pracy, za święto przypadające w dniu 11 listopada 2017 r. (sobota)

Wyniki konkursu na stanowisko asystenta sędziego

13.02.2017

Informacja
Prezesa Sądu Rejonowego w Sokółce
z dnia 13 lutego 2017 roku
o wynikach konkursu na stanowisko asystenta sędziego
w Sądzie Rejonowym w Sokółce – sygn. A – 110 - 35/16


Stosownie do treści § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 października 2013 r. w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta sędziego (Dz. U. 2013, poz. 1228), informuję, iż w wyniku przeprowadzonego w okresie od 22 grudnia 2016 r. 10 lutego 2017 r. konkursu, do zatrudnienia na stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym w Sokółce została zakwalifikowana Pani Paulina Anna Budźko, która uzyskała podczas konkursu 43 punkty.Opublikował: Mirosław Kałuski
Publikacja dnia: 04.07.2014
Podpisał: Mirosław Kałuski
Dokument z dnia: 04.07.2014
Dokument oglądany razy: 292 551