ZARZĄDZENIE NR A – 022 – 14 /2013
Prezesa Sądu Rejonowego w Sokółce z dnia 29 listopada 2013 roku w sprawie warunków oraz zasad odbywania praktyk studenckich, praktyk absolwenckich i wolontariatu w Sądzie Rejonowym w Sokółce

§ 1
Sąd Rejonowy w Sokółce w ramach swoich możliwości kadrowych i lokalowych, umożliwia odbycie praktyk studenckich, praktyk absolwenckich i wolontariatu.

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. 10 wrzesień 2020 Mirosław Kałuski