Informujemy , iż od dnia 01.02.2021r została wyznaczona Pani Katarzyna Kieżel - specjalista ds. zamówień publicznych
w Sądzie Apelacyjnym w Białymstoku do pełnienia funkcji koordynatora do spraw dostępności dla wszystkich sądów apelacji białostockiej,
w tym Sądu Rejonowego w Sokółce.

Dane kontaktowe koordynatora do spraw dostępności:
Katarzyna Kieżel
Sąd Apelacyjny w Białymstoku
ul. Mickiewicza 5
15-950  Białystok
telefon: 85 7430 315
adres e-mail: dostepnosc@bialystok.sa.gov.pl

 

 

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. 01 październik 2020 Mirosław Kałuski
Artykuł został zmieniony. 01 październik 2020 Mirosław Kałuski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 03 luty 2021 Mirosław Kałuski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 03 luty 2021 Mirosław Kałuski Porównanie
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
03 luty 2021 Mirosław Kałuski Porównanie
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
03 luty 2021 Mirosław Kałuski Porównanie
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
03 marzec 2021 Mirosław Kałuski Porównanie