OGŁOSZENIE

Uprzejmie informujemy, iż Sąd Rejonowy w Sokółce, włączając się w działania podejmowane w ramach obchodów „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”, które w roku 2021 będą się odbywały w dniach 22 lutego – 28 lutego, zorganizował dyżury,  podczas których osoby pokrzywdzone na skutek przestępstw, zainteresowane uzyskaniem bezpłatnych porad prawnych, będą przyjmowane:

w dniach: od 21 do 26 lutego 2021 roku w godzinach 10:00 do 13:00 – pokój Nr 14 – parter, w siedzibie Sądu Rejonowego w Sokółce przy ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego 7

 - 22, 23, 25 i 26 lutego 2021 roku – dyżur pełnią asystenci sędziów;

- 24 lutego 2021 roku –dyżur  kuratora specjalisty

Zachęcamy osoby pokrzywdzone przestępstwem do skorzystania z możliwości uzyskania fachowej porady prawnej.

Jednocześnie, ze względu na zachowanie reżimów sanitarnych w związku z epidemią, przypominamy o: konieczności zakrycia ust i nosa w celu wejścia do budynku Sądu (maseczka, przyłbica), dokonaniu pomiaru temperatury (przy wejściu), obowiązku dezynfekcji rąk przy wejściu do budynku oraz obowiązku niezwłocznego opuszczenia siedziby sądu po ustaniu powodu przybycia.

Dodatkowo informujemy, że na terenie województwa podlaskiego funkcjonują organizacje, które świadczą pomoc materialną i niematerialną, sfinansowaną z Funduszu Sprawiedliwości – Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. Lista organizacji jest dostępna pod adresem: http://www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl/pl/znajdz-osrodek-pomocy oraz na stronie internetowej Sądu  http://sokolka.sr.gov.pl/pomoc-prawna, a także na tablicy ogłoszeń w siedzibie Sądu.

 

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
12 luty 2021 Mirosław Kałuski
Artykuł został zmieniony. 12 luty 2021 Mirosław Kałuski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 12 luty 2021 Mirosław Kałuski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 12 luty 2021 Mirosław Kałuski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 12 luty 2021 Mirosław Kałuski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 12 luty 2021 Mirosław Kałuski Porównanie