OGŁOSZENIE
z dnia 30 października 2020 r.
w sprawie terminu i miejsca przeprowadzenia trzeciego etapu konkursu
na staż urzędniczy w Sądzie Rejonowym w Sokółce


W nawiązaniu do ogłoszenia nr A - 110 - 14/20 z dnia 06 października 2020 r. oraz po przeprowadzeniu drugiego etapu konkursu – praktycznego sprawdzianu umiejętności - Komisja Konkursowa ustaliła listę kandydatów zakwalifikowanych do trzeciego etapu konkursu:                   

  1. Jacek Kowalczuk –  9,8 pkt
  2. Joanna Sarosiek –  9,3 pkt
  3. Gabriela Czaplejewicz – 8,7 pkt
  4. Patrycja Biziuk – 8,6 pkt
  5. Hubert Hołubowicz –  7,9 pkt
  6. Kornelia Rutkowska – 7,8 pkt

Trzeci etap konkursu - rozmowa kwalifikacyjna dla kandydatów odbędzie się w dniu 09 listopada 2020 roku, godz. 10.00 w budynku Sądu Rejonowego w Sokółce, przy ul. Piłsudskiego 7, sala nr V (parter).

Kandydaci zakwalifikowani do III etapu winni stawić się punktualnie w wyznaczonym czasie (z dowodem  osobistym). Spóźnienie lub absencja będą potraktowane jako rezygnacja z udziału w konkursie.

Zgodnie z Zarządzeniem Nr A-022-17/20 Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Sokółce z dnia 19 maja 2020 roku w sprawie podjęcia dalszych działań organizacyjnych mających na celu organizację pracy w Sądzie Rejonowym w Sokółce w stanie epidemii lub zagrożenia informujemy o:

  • konieczności zakrycia ust i nosa w celu wejścia do budynku Sądu,
  • obowiązku stawiennictwa nie wcześniej niż 15 minut przed rozpoczęciem III etapu konkursu,
  • obowiązku opuszczenia budynku bezpośrednio po ustaniu powodu przybycia do Sądu.

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. 30 październik 2020 Mirosław Kałuski
Artykuł został zmieniony. 30 październik 2020 Mirosław Kałuski Porównanie